اسلاید نمایشی دو صفحه ای

اسلاید نمایشی دو صفحه ای

ارسال شده توسط: آرام باقلی

این پست اسلاید نمایشیدو صفحه ای را نشان می دهد.

می توانید از آن برای پست های تغذیه ای استفاده کنید .

و به راحتی می توانید کدهای html و css را در قسمت کد و ابزارها دانلود کنید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 23