تصویر دو قسمتی پرده ای

تصویر دو قسمتی پرده ای

ارسال شده توسط: آرام باقلی

در اینجا میتوانید دو تصویر را در یک قاب ببینید.

تصویر دو قسمتی پرده ای این اجازه را به شما می دهد.

با کشیدن خط وسط به چپ و راست می توانید تصویر را به صورت کامل مشاهده کنید.

و یا با قرار دادن خط جدا کننده در وسط قسمتی از هرکدام از تصاویر را مشاهده کنید.

برای دیدن کدهای این پست جذاب به قسمت کد و ابزارها بروید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 83