صفحه نخست » مقالات » لاراول » تعریف زبان های مختلف در لاراول – Laravel Localization

تعریف زبان های مختلف در لاراول – Laravel Localization

دسته بندی : لاراول سطح مقاله : متوسط زمان مطالعه : 5 دقیقه 14 مرداد 1399
تعریف-زبان-های-مختلف-در-لاراول

تعریف زبان های مختلف در لاراول کار بسیار راحتی است ، لاراول از زبان های مختلفی برای استفاده در برنامه پشتیبانی می کند. شما باید تمام رشته های زبان مختلف را در یک پرونده ذخیره کنید و این پرونده ها در resources/views ذخیره می شوند. شما باید برای هر زبان پشتیبانی یک فهرست جداگانه ایجاد کنید. تمام پرونده های زبان باید مجموعه ای از رشته های کلید دار را مانند تصویر زیر برگردانند.

<?php
return [
  'welcome' => 'Welcome to the application'
];

به عنوان مثال : ایجاد 3 پرونده برای زبانها ی انگلیسی ، فرانسوی و آلمانی.

فایل resources/lang/en/lang.php را ایجاد می کنیمو

<?php
  return [
   'msg' => 'Laravel Internationalization example.'
  ];
?>

پرونده فرانسوی در resources/lang/fr/lang.php ذخیره کنید

<?php
  return [
   'msg' => 'Exemple Laravel internationalisation.'
  ];
?>

فایل آلمانی را در resources/lang/de/lang.php. ذخیره کنید.

<?php
  return [
   'msg' => 'Laravel Internationalisierung Beispiel.' 
  ];
?>

با اجرای دستور زیر ، یک کنترلر به نام LocalizationController ایجاد کنید.

php artisan make:controller LocalizationController --plain

پس از اجرای موفقیت آمیز ، خروجی زیر را دریافت خواهید کرد.

localizationcontroller

کپی کردن کد زیر برای پرونده:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Requests;
use App\Http\Controllers\Controller;

class LocalizationController extends Controller {
  public function index(Request $request,$locale) {
   //set’s application’s locale
   app()->setLocale($locale);
   
   //Gets the translated message and displays it
   echo trans('lang.msg');
  }
}

مسیری را برای LocalizationController در app/Http/routes.php اضافه کنید.

توجه کنید که ما پس از بومی سازی بحث / محلی را می گذرانیم / که برای دیدن خروجی به زبان های مختلف از آنها استفاده خواهیم کرد.

Route::get('localization/{locale}','LocalizationController@index');

اکنون ، برای دیدن همه زبانهای مختلف به ما اجازه دهید به URL های مختلف مراجعه کنیم. برای دیدن خروجی به زبان انگلیسی ، URL زیر را اجرا کنید.

http://localhost:8000/localization/en

برای زبان فرانسوی به URL زیر:

http://localhost:8000/localization/fr

برای زبان آلمانی به URL زیر:

http://localhost:8000/localization/de

در این مقاله با تعریف زبان های مختلف در لاراول به سادگی هرچه تمام آشنا شدیم و دیدم که هیچ دشواری برای این کار وجود ندارد و به راحتی قابل اجرا می باشد. تمامی آموزش های رایگان لاراول در دویکس دنبال کنید.

چه امتیازی به این مقاله می دید؟

5 / 5.00
[ 2 رای ]