تگ base در HTML

دسته بندی : آموزش HTML سطح مقاله : متوسط زمان مطالعه : 1 دقیقه 28 نوامبر 2020
تگ base

به بررسی و معرفی تگ base در html می پردازیم.

نکات اصلی تگ base :

 • عنصر <base> برای همه پیوندهای نسبی در سند HTML URL پایه را تعریف می کند.
 • تگ <base> تگ بسته ندارد.

استفاده از base

<base> پایه HTML را برای پیوندهای نسبی در یک صفحه وب مشخص می کند.

<head>
 <title>HTML base tag example</title>
 <base href="https://www.bitdegree.org/courses">
</head>

قوانین خاصی برای استفاده از این عنصر وجود دارد:

 • <base> باید فقط یکبار در پرونده HTML موجود باشد.
 • باید آن را در <head> قرار دهید.
 • محتوای داخل تگ  <base> اضافه نکنید.
 • تگ بستن را وارد نکنید.

ویژگی های تگ base

href

<"" base href=> آدرس URL را برای همه URL های نسبی سند تعریف می کند.

<head>
 <base href="https://www.bitdegree.org/course/">
</head>

target

با قرار دادن ویژگی هدف ، می توانید <base> را تنظیم کنید تا پیوندها را در پنجره مرورگر فعلی یا در مورد جدید باز کند.

<head>
<base target="_blank">
</head>
 • _ self پیوند را در همان پنجره مرورگر باز می کند.
 • _blank پیوند را در یک پنجره مرورگر جدید باز می کند.
 • _parent در پنجره اصلی پنجره فعلی پیوندی را باز می کند.
 • _top پیوندی را در پنجره مرور سطح بالا باز می کند.

پشتیبانی مرورگرها

این تگ در مرورگرهای : IE، safari ، firefox، cherom، opera  و Edge پشتیبانی می شود.

دوره رایگان html را در دویکس دنبال کنید.

چه امتیازی به این مقاله می دید؟

دیدگاه کاربران

بدون دیدگاه


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/devixir/public_html/wp-content/themes/DevixFullOne/comments.php on line 16