جعبه توپ شعبده بازی

جعبه توپ شعبده بازی

ارسال شده توسط: آرام باقلی

پستی جذاب با حرکت توپ های کوچک به صورت ساده و بهینه آماده گردیده است.

در این جعبه توپ شعبده بازی سه توپ رنگی در گردش هستند.

که حرکت و بیرون آمدن این توپ ها بدون استفاده از جی کوئری نوشته شده است.

کدهای این پست جذاب و سرگرم کننده را در قسمت کد و ابزارهای سایت ببینید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 196