خرس قطبی متحرک

خرس قطبی متحرک

ارسال شده توسط: آرام باقلی

اگر برای پست های زیست محیطی خود به دنبال تصویر زیبا هستید این پست برای شماست.

در اینجا خرس قطبی را بر روی تکه ای از یخ روی آب مشاهده میکنید.

این قطعه یخ با حرکت خود در حال جدا شدن است.

کدهای نوشته شده این پست را از قسمت کد و ابزارهای سایت ببینید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 89