دکمه های کشویی تغییر وضعیت

دکمه های کشویی تغییر وضعیت

ارسال شده توسط: آرام باقلی

در این پست ساده و کاربردی دکمه های کشویی تغییر وضعیت را ارائه داده ایم.

این دکمه ها که به صورت متحرک تغییر وضعیت می دهند بدون استفاده از جی کوئری نوشته شده است.

کدها را می توانید ب صورت آنلاین در کد و ابزارها مشاهده و ویرایش کنید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 27