صفحه انتظار دایره ای حبابی

صفحه انتظار دایره ای حبابی

ارسال شده توسط: آرام باقلی

این صفحه انتظار دایره ای حبابی در صفحه زیبا رنگی ارائه شده است .

در حین انتظار میتوانید دایره ای را مشاهده کنید که نقاط حبابی آن به هم متصل می شوند

کدهای این پست به صورت سبک و بهینه بدون استفاده از جی کوئری نوشته شده.

برای دیدن این کدها به قسمت کد و ابزارها بروید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 213