صفحه انتظار صبر کنید

صفحه انتظار صبر کنید

ارسال شده توسط: آرام باقلی

صفحه انتظار صبر کنید با طرحی زیبا در پیش زمینه مشکی ارائه شده است.

نقاط متحرک این صفحه بدون استفاده از جاوا و جی کوئری نوشته شده است.

کدهای مربوط را در قسمت کد و ابزارها دانلود کنید

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 27