صفحه دو قسمتی ارسال و انتظار

صفحه دو قسمتی ارسال و انتظار

ارسال شده توسط: آرام باقلی

یک صفحه کاربردی و مناسب برای شما آماده شده.

این صفحه دوقسمتی ارسال و انتظار را برای شما تنها در یک صفحه نمایش میدهد.

بدون جی کوئری نوشته شده و بسیار کاربردی می باشد.

شما میتوانید با مراجعه به کد و ابزارها کدها را به صورت آنلاین تغییر داده و آن ها را دانلود کنید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 27