صفحه رنگین کمانی ارسال

صفحه رنگین کمانی ارسال

ارسال شده توسط: آرام باقلی

اگر صفحه ای رنگی و زیبا می خواهید این پست برای شماست.

صفحه رنگین کمانی ارسال با تعویض رنگ ها در زمان انتظار محیط زیبایی را بهنمایش گذاشته.

کدهای این صفحه و تعویض رنگ های آن بدون استفاده از جی کوئری بوده و بسیار بهینه است.

برای دیدن و ویرایش آنلان کدها به قسمت کد و ابزار ها بروید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 21