صفحه رنگی با قابلیت تعویض رنگ

صفحه رنگی با قابلیت تعویض رنگ

ارسال شده توسط: آرام باقلی

در این پست شما صفحه رنگی با قابلیت تعویض رنگ را مشاهده می کنید.

این رنگ ها تنها با یک کلیک قابلیت تغییر دارند .

تنها با کلیک بر روی نوار رنگ ها صفحه را میتوانید با رنگ دیگری ببینید.

کدهای css و html را می توانید در قسمت کد و ابزارها مشاهده کنید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 99