صفحه لودینگ انیمیشنی خطی

صفحه لودینگ انیمیشنی خطی

ارسال شده توسط: آرام باقلی

اگر به دنبال صفحه لودینگ انیمیشنی خطی هستید این پست را ببینید.

در اینجا صفحه لود با حرکت افقی و با پیغام صبر کنید را مشاهده می کنید.

فضایی مناسب برای لحظاتی که منتظر هستید ایجاد کرده است.

کدهای این پست را برای مشاهده و ویرایش آنلاین می توانید در کد و ابزارهای سایت ببینید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 36