صفحه لود ورودی

صفحه لود برنامه ورودی

ارسال شده توسط: آرام باقلی

در این پست صفحه لود برنامه ورودی را ارائه داده ایم.

کدهای آن با استفاده از css و html نوشته شده است.

و حرکت زیبای آن بدون استفتاده از جاوا نگاشته است.

می توانید این کد ها را در بخش کد و ابزار ها ویرایش و دانلود کنید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 33