صفحه نخست » مقالات » برنامه نویسی » آموزش HTML » طبقه بندی تگ های html

طبقه بندی تگ های html

دسته بندی : آموزش HTML سطح مقاله : زمان مطالعه : دقیقه 14 شهریور 1398
طبقه بندی تگ های html

تگ های html را در پست های قبلی بصورت کامل برای شما به نمایش درآورده ایم.
موردی که باید دقت داشت این است که تگ ها html هر کدام کاربرد خاص خود را دارد.
بر این اساس ما تصمیم بر این گرفتیم که تگ های html را طبقه بندی شده برای شما عزیزان به نمایش درآوریم.

تگ های پایه

تگ ها توضیحات
<!DOCTYPE> نوع سند را تعریف می کند
<html> یک سند HTML را تعریف می کند
<head> اطلاعات مربوط به سند را تعریف می کند
<title> عنوانی را برای سند تعریف می کند
<body> تمام اجزای نمایشی را به نمایش در می آورد
<h1> to <h6> عناوین HTML را تعریف می کند
<p> پاراگراف را تعریف می کند
<br> یک شکست خط را درج می کند
<hr> یک خط افقی را تعریف می کند
<!–…–> پیغام را در کدها تعریف می کند

تگ های قالب بندی

تگ ها توضیحات
<acronym> در HTML5 پشتیبانی نمی شود
کلمه اختصاری را تعریف می کند
<abbr> مخفف اختصاری یا مخفف را تعریف می کند
<address> اطلاعات تماس را برای نویسنده / صاحب یک سند / مقاله تعریف می کند
<b> متن را بصورت برجسته (bold) تعریف می کند
<bdi> بخشی از متن را که ممکن است در جهت دیگری فرمت شود ، جدا می کند
از متن دیگر در خارج از آن
<bdo> جهت متن فعلی را نادیده می گیرد
<big> در HTML5 پشتیبانی نمی شود. به جای آن از CSS استفاده کنید.
متن بزرگ را تعریف می کند
<blockquote> بخشی را تعریف می کند که از منبع دیگری نقل شده است
<center> در HTML5 پشتیبانی نمی شود. به جای آن از CSS استفاده کنید.
متن محور را تعریف می کند
<cite> عنوان یک اثر را تعریف می کند
<code> قطعه ای از کد رایانه را تعریف می کند
<del> متنی را که از یک سند حذف شده است تعریف می کند
<dfn> نمونه تعیین کننده یک اصطلاح را نشان می دهد
<em> متن تأکید شده را تعریف می کند
<font> در HTML5 پشتیبانی نمی شود. به جای آن از CSS استفاده کنید.
قلم ، رنگ و اندازه متن را تعیین می کند
<i> متن را بصورت ایتالیک به نمایش در می آورد
<ins> متنی را که در یک سند درج شده است تعریف می کند
<kbd> ورودی صفحه کلید را تعریف می کند
<mark> متن مشخص یا برجسته را تعریف می کند
<meter> اندازه گیری مقیاس را در یک محدوده شناخته شده (سنج) تعریف می کند
<pre> متن پیش فرض را تعریف می کند
<progress> پیشرفت یک کار را نشان می دهد
<q> یک نقل قول کوتاه را تعریف می کند
<rp> آنچه را در مرورگرهایی نشان می دهد که حاشیه نویسی یاقوت را پشتیبانی نمی کنند نشان می دهد
<rt> توضیح / تلفظ شخصیت ها را تعریف می کند (برای آسیای شرقی
تایپوگرافی)
<ruby> حاشیه نویسی یاقوت را تعریف می کند (برای تایپوگرافی شرق آسیا)
<s> متن را تعریف می کند که دیگر صحیح نیست
<samp> خروجی نمونه از یک برنامه کامپیوتری را تعریف می کند
<small> متن کوچکتر را تعریف می کند
<strike> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
متن دستیابی را تعریف می کند
<strong> متن مهم را تعریف می کند
<sub> متن مشترک را تعریف می کند
<sup> متن نوشتاری را تعریف می کند
<template> یک الگوی را تعریف می کند
<time> تاریخ / زمان را تعریف می کند
<tt> در HTML5 پشتیبانی نمی شود. به جای آن از CSS استفاده کنید.
متن teletype را تعریف می کند
<u> متنی را تعریف می کند که از نظر سبک باید متفاوت از متن عادی باشد
<var> متغیر را تعریف می کند
<wbr> خط شکست احتمالی را تعریف می کند

تگ های ورودی و فرم ها

تگ ها توضیحات
<form> فرم HTML را برای ورودی کاربر تعریف می کند
<input> کنترل ورودی را تعریف می کند
<textarea> کنترل ورودی چند خطی (منطقه متن) را تعریف می کند
<button> یک دکمه قابل کلیک را تعریف می کند
<select> لیست کشویی را تعریف می کند
<optgroup> گروهی از گزینه های مرتبط را در یک لیست کشویی تعریف می کند
<option> گزینه ای را در یک لیست کشویی تعریف می کند
<label> برچسب را برای یک عنصر ورودی تعریف می کند
<fieldset> عناصر مرتبط با گروه به شکلی
<legend> عنوان را برای یک عنصر زمینه تعیین می کند
<datalist> لیستی از گزینه های از پیش تعریف شده برای کنترل های ورودی را مشخص می کند
<output> نتیجه یک محاسبه را تعریف می کند

تگ های قالب نمایشی

تگ ها توضیحات
<frame> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
یک پنجره (یک فریم) را در یک قاب تعریف می کند
<frameset> در HTML5 پشتیبانی نمی شود
مجموعه ای از فریم ها را تعریف می کند
<noframes> در HTML5 پشتیبانی نمی شود
محتوای متناوب را برای کاربرانی که پشتیبانی نمی کنند تعریف می کند
<iframe> یک فریم درون خطی را تعریف می کند

تگ های تصاویر

تگ ها توضیحات
<img> تصویری را تعریف می کند
<map> نقشه تصویر سمت مشتری را تعریف می کند
<area> منطقه ای را در داخل نقشه تصویر تعریف می کند
<canvas> مورد استفاده برای ترسیم گرافیک ، در پرواز ، از طریق اسکریپت نویسی (معمولاً JavaScript)
<figcaption> عنوان را برای عنصر figure تعریف می کند
<figure> محتوای مربوط به خود را مشخص می کند
<picture> یک کانتینر برای منابع تصویری متعدد تعریف می کند
<svg> ظرفی را برای گرافیک SVG تعریف می کند

تگ های ویدئو و صوت

تگ ها توضیحات
<audio> محتوای صدا را تعریف می کند
<source> منابع چند رسانه ای را برای عناصر رسانه (صوتی تصویری) تعریف می کند
و تصویر)
<track> آهنگ های متنی را برای عناصر رسانه (ویدئو و صوتی) تعریف می کند
<video> یک فیلم را تعریف می کند

تگ های پیوند

تگ ها توضیحات
<a> پیوند را تعریف می کند
<link> رابطه بین یک سند و یک منبع خارجی را تعریف می کند (بیشترین
استفاده شده برای پیوند دادن به ورق های سبک)
<nav> پیوندهای ناوبری را تعریف می کند

تگ های لیست

تگ ها توضیحات
<ul> یک لیست نامرتب تعریف می کند
<ol> لیست سفارش داده شده را تعریف می کند
<li> یک مورد لیست را تعریف می کند
<dir> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
لیست فهرست را تعریف می کند
<dl> لیست توضیحات را تعریف می کند
<dt> یک اصطلاح / نام را در یک لیست توضیحی تعریف می کند
<dd> توصیف یک اصطلاح / نام را در یک لیست توضیحی تعریف می کند

تگ های جدول

تگ ها توضیحات
<table> جدول را تعریف می کند
<caption> عنوان جدول را تعریف می کند
<th> یک سلول هدر را در یک جدول تعریف می کند
<tr> یک ردیف را در یک جدول تعریف می کند
<td> یک سلول را در یک جدول تعریف می کند
<thead> محتوای عنوان را در یک جدول قرار می دهد
<tbody> محتوای بدن را در یک جدول قرار می دهد
<tfoot> محتوای پاورقی را در یک جدول قرار می دهد
<col> خواص ستون را برای هر ستون درون یک عنصر colgroup مشخص می کند
<colgroup> یک گروه از یک یا چند ستون را در یک جدول برای قالب بندی مشخص می کند

تگ های استایل و معناگرا

تگ ها توضیحات
<style> اطلاعات سبک را برای یک سند تعریف می کند
<div> یک بخش را در یک سند تعریف می کند
<span> یک بخش را در یک سند تعریف می کند
<header> عنوان را برای یک سند یا بخش تعریف می کند
<footer> پاورقی برای یک سند یا بخش تعریف می کند
<main> محتوای اصلی یک سند را مشخص می کند
<section> یک بخش را در یک سند تعریف می کند
<article> مقاله ای را تعریف می کند
<aside> محتوا را جدا از محتوای صفحه تعریف می کند
<details> جزئیات دیگری را تعریف می کند که کاربر می تواند مشاهده یا مخفی کند
<dialog> یک کادر گفتگوی یا پنجره را تعریف می کند
<summary> عنوان قابل مشاهده را برای یک عنصر جزئیات تعریف می کند
<data> مطالب داده شده را با ترجمه قابل خواندن با ماشین پیوند می دهد

تگ های متا

تگ ها توضیحات
<head> اطلاعات مربوط به سند را تعریف می کند
<meta> ابرداده را در مورد یک سند HTML تعریف می کند
<base> URL / هدف اصلی برای کلیه URL های نسبی در یک سند را مشخص می کند
<basefont> در HTML5 پشتیبانی نمی شود. به جای آن از CSS استفاده کنید.
یک رنگ ، اندازه و فونت پیش فرض برای همه متن های یک سند را مشخص می کند

تگ های برنامه نویسی

تگ ها توضیحات
<script> یک اسکریپت سمت مشتری را تعریف می کند
<noscript> محتوای متناوب را برای کاربرانی که پشتیبانی نمی کنند تعریف می کند
اسکریپت های سمت مشتری
<applet> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
اپلت تعبیه شده را تعریف می کند
<embed> یک ظرف را برای یک برنامه خارجی (غیر HTML) تعریف می کند
<object> یک جسم تعبیه شده را تعریف می کند
<param> پارامتری را برای یک شی تعریف می کند

منبع:w3schools

چه امتیازی به این مقاله می دید؟

5 / 5.00
[ 3 رای ]
مطالب مشابه

Related Posts