لود مستطیلی سبز رنگ

لود مستطیلی سبز رنگ

ارسال شده توسط: آرام باقلی

پست تهیه شده دراینجا لود مستطیلی سبز رنگ است.

حجم این جعبه مستطیلی در حال حرکت با رنگ سبز پوشانده می شود.

حرکت این پست به صورت بهینه و بدون استفاده از جی کوئری نوشته شده است.

کدهای مربوطه را به صورت آنلاین در کد و ابزارها ببینید و ویرایش کنید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 26