صفحه نخست » مقالات » برنامه نویسی » آموزش HTML » لیست کامل تگ های html

لیست کامل تگ های html

دسته بندی : آموزش HTML سطح مقاله : زمان مطالعه : دقیقه 13 شهریور 1398
تگ های html

تگ های html با توجه موقعیت و کاربرد متفاوت بین توسعه دهندگان با دقت انتخاب می شوند.

انتخاب بین تگ های html زیاد سخت نبوده و پیچیدگی زیادی ندارد.

انتخاب این تگ ها بصورت مستقیم در سئو سایت تاثیر داشته و بسیار کاربردی می باشد.

در لیست زیر سعی بر این داشته ایم که تمامی تگ ها را پوشش داده و نکات مرتبط را برای شما دوستان عزیز بازگو کنیم.

آموزش تخصصی html

برای دیدن تمامی مقالات آموزشی html به لینک زیر مراجعه کنید.

آموزش html

 

تگ هاتوضیحات
<!–…–>برای قراردادن پیام در میان تگ ها استفاده می شود.
<!DOCTYPE>نوع سند را تعریف می کند
<a>پیوند را تعریف می کند
<abbr>مخفف اختصاری یا مخفف را تعریف می کند
<acronym>در html5 پشتیبانی نمی شود به جای آن از <abbr> استفاده کنید
کلمه اختصاری را تعریف می کند
<address>اطلاعات تماس را برای نویسنده / صاحب یک سند تعریف می کند
<applet>در HTML5 پشتیبانی نمی شود. به جای آن از <embed> یا <object> استفاده کنید.
<area>منطقه ای را در داخل نقشه تصویر تعریف می کند
<article>مقاله ای را تعریف می کند
<aside>محتوا را جدا از محتوای صفحه تعریف می کند
<audio>محتوای صدا را تعریف می کند
<b>متن را برجسته (bold) تعریف می کند
<base>URL / هدف اصلی برای کلیه URL های نسبی در یک سند را مشخص می کند
<basefont>در HTML5 پشتیبانی نمی شود. به جای آن از CSS استفاده کنید.
یک رنگ ، اندازه و فونت پیش فرض برای همه متن های یک سند را مشخص می کند
<bdi>بخشی از متن را که ممکن است در جهت دیگری فرمت شود ، جدا می کند
از متن دیگر در خارج از آن
<bdo>جهت متن فعلی را نادیده می گیرد
<big>در HTML5 پشتیبانی نمی شود. به جای آن از CSS استفاده کنید.
متن بزرگ را تعریف می کند
<blockquote>بخشی را تعریف می کند که از منبع دیگری نقل شده است
<body>بدنه اصلی html برای نمایش دیگر تگ ها می باشد
<br>یک شکست خط را تعریف می کند
<button>یک دکمه قابل کلیک را تعریف می کند
<canvas>مورد استفاده برای ترسیم گرافیک ، در پرواز ، از طریق اسکریپت نویسی (معمولاً JavaScript)
<caption>عنوان جدول را تعریف می کند
<center>در HTML5 پشتیبانی نمی شود. به جای آن از CSS استفاده کنید.
متن محور را تعریف می کند
<cite>عنوان یک اثر را تعریف می کند
<code>قطعه ای از کد رایانه را تعریف می کند
<col>خواص ستون را برای هر ستون درون یک عنصر colgroup مشخص می کند
<colgroup>یک گروه از یک یا چند ستون را در یک جدول برای قالب بندی مشخص می کند
<data>مطالب داده شده را با ترجمه قابل خواندن با ماشین پیوند می دهد
<datalist>لیستی از گزینه های از پیش تعریف شده برای کنترل های ورودی را مشخص می کند
<dd>توضیحات / ارزش یک اصطلاح را در یک لیست توضیحی تعریف می کند
<del>متنی را که از یک سند حذف شده است تعریف می کند
<details>جزئیات دیگری را تعریف می کند که کاربر می تواند مشاهده یا مخفی کند
<dfn>نمونه تعیین کننده یک اصطلاح را نشان می دهد
<dialog>یک کادر گفتگوی یا پنجره را تعریف می کند
<dir>در HTML5 پشتیبانی نمی شود. در عوض از <ul< استفاده کنید.
لیست فهرست را تعریف می کند
<div>یک بخش را در یک سند تعریف می کند
<dl>لیست توضیحات را تعریف می کند
<dt>یک اصطلاح / نام را در یک لیست توضیحی تعریف می کند
<em>متن تأکید شده را تعریف می کند
<embed>یک ظرف را برای یک برنامه خارجی (غیر HTML) تعریف می کند
<fieldset>عناصر مرتبط با گروه به شکلی
<figcaption>عنوان را برای یک عنصر <figure< تعریف می کند
<figure>محتوای مربوط به خود را مشخص می کند
<font>در HTML5 پشتیبانی نمی شود. به جای آن از CSS استفاده کنید.
قلم ، رنگ و اندازه متن را تعیین می کند
<footer>پاورقی برای یک سند یا بخش تعریف می کند
<form>فرم HTML را برای ورودی کاربر تعریف می کند
<frame>در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
یک پنجره (یک فریم) را در یک قاب تعریف می کند
<frameset>در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
مجموعه ای از فریم ها را تعریف می کند
<h1> to <h6>عناوین HTML را تعریف می کند
<head>اطلاعات مربوط به سند را تعریف می کند
<header>عنوان را برای یک سند یا بخش تعریف می کند
<hr>تغییر موضوعی در محتوا را تعریف می کند
<html>ریشه یک سند HTML را تعریف می کند
<i>یک متن را بوریت ایتالیک نمایش می دهد.
<iframe>یک فریم درون خطی را تعریف می کند
<img>تصویری را تعریف می کند
<input>کنترل ورودی را تعریف می کند
<ins>متنی را که در یک سند درج شده است تعریف می کند
<kbd>ورودی صفحه کلید را تعریف می کند
<label>برچسب را برای یک عنصر ورودی تعریف می کند
<legend>عنوان را برای یک عنصر زمینه تعیین می کند
<li>یک مورد را در یک لیست تعریف می کند.
<link>رابطه بین یک سند و یک منبع خارجی را تعریف می کند (بیشترین
استفاده می شود برای پیوند دادن به شیوه نامه
<main>محتوای اصلی یک سند را مشخص می کند
<map>نقشه تصویر سمت مشتری را تعریف می کند
<mark>متن مشخص یا برجسته را تعریف می کند
<meta>ابرداده را در مورد یک سند HTML تعریف می کند
<meter>اندازه گیری مقیاس را در یک محدوده شناخته شده (سنج) تعریف می کند
<nav>پیوندهای ناوبری را تعریف می کند
<noframes>در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
محتوای متناوب را برای کاربرانی تعریف می کند که از قاب پشتیبانی نمی کنند
<noscript>محتوای متناوب را برای کاربرانی که پشتیبانی نمی کنند تعریف می کند
اسکریپت های سمت مشتری
<object>یک جسم تعبیه شده را تعریف می کند
<ol>لیست سفارش داده شده را تعریف می کند
<optgroup>گروهی از گزینه های مرتبط را در یک لیست کشویی تعریف می کند
<option>گزینه ای را در یک لیست کشویی تعریف می کند
<output>نتیجه یک محاسبه را تعریف می کند
<p>پاراگراف را تعریف می کند
<param>پارامتری را برای یک شی تعریف می کند
<picture>یک کانتینر برای منابع تصویری متعدد تعریف می کند
<pre>متن پیش فرض را تعریف می کند
<progress>پیشرفت یک کار را نشان می دهد
<q>یک نقل قول کوتاه را تعریف می کند
<rp>آنچه را که در مرورگرهایی نشان می دهد که حاشیه نویسی یاقوت را پشتیبانی نمی کنند نشان می دهد
<rt>توضیح / تلفظ شخصیت ها را تعریف می کند (برای آسیای شرقی
تایپوگرافی)
<ruby>حاشیه نویسی یاقوت را تعریف می کند (برای تایپوگرافی شرق آسیا)
<s>متن را تعریف می کند که دیگر صحیح نیست
<samp>خروجی نمونه از یک برنامه کامپیوتری را تعریف می کند
<script>یک اسکریپت سمت مشتری را تعریف می کند
<section>یک بخش را در یک سند تعریف می کند
<select>لیست کشویی را تعریف می کند
<small>متن کوچکتر را تعریف می کند
<source>منابع چند رسانه ای را برای عناصر رسانه ای (ویدئویی و صوتی) تعریف می کند
<span>یک بخش را در یک سند تعریف می کند
<strike>در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
متن دستیابی را تعریف می کند
<strong>متن مهم را تعریف می کند
<style>اطلاعات سبک را برای یک سند تعریف می کند
<sub>متن مشترک را تعریف می کند
<summary>عنوان قابل مشاهده را برای یک عنصر جزئیات تعریف می کند
<sup>متن نوشتاری را تعریف می کند
<svg>ظرفی را برای گرافیک SVG تعریف می کند
<table>جدول را تعریف می کند
<tbody>محتوای بدن را در یک جدول قرار می دهد
<td>یک سلول را در یک جدول تعریف می کند
<template>یک الگوی را تعریف می کند
<textarea>کنترل ورودی چند خطی (منطقه متن) را تعریف می کند
<tfoot>محتوای پاورقی را در یک جدول قرار می دهد
<th>یک سلول هدر را در یک جدول تعریف می کند
<thead>محتوای عنوان را در یک جدول قرار می دهد
<time>تاریخ / زمان را تعریف می کند
<title>عنوانی را برای سند تعریف می کند
<tr>یک ردیف را در یک جدول تعریف می کند
<track>آهنگ های متنی را برای عناصر رسانه (ویدئو و صوتی) تعریف می کند
<tt>در HTML5 پشتیبانی نمی شود. به جای آن از CSS استفاده کنید.
متن teletype را تعریف می کند
<u>متنی را تعریف می کند که از نظر سبک باید متفاوت از متن عادی باشد
<ul>یک لیست نامرتب تعریف می کند
<var>متغیر را تعریف می کند
<video>یک فیلم یا فیلم تعریف می کند
<wbr>خط شکست احتمالی را تعریف می کند

 

مرجع مطلب : w3schools

چه امتیازی به این مقاله می دید؟

5 / 5.00
[ 2 رای ]