متن انیمیشنی سایه ای

متن انیمیشنی سایه ای

ارسال شده توسط: آرام باقلی

پست بسیار زیبا که یک متن متحرک را نمایش می دهد.

شما متن انیمیشنی سایه ای متحرک را مشاهده می کنید که به صورت عمودی و جز به جز در حرکت است.

کدهای این پست به صورت بهینه و تنها با کمک css و html نوشته شده اند.

کدهای مربوطه را می توانید مشاهده و به صورت آنلاین در کد و ابزار ها ویرایش کنید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 76