مکعب های مواج رنگین کمانی

مکعب های مواج رنگین کمانی

ارسال شده توسط: آرام باقلی

این پست زیبا صفحه ای از مکعب های مواج رنگین کمانی را نشان میدهد.

حرکت مواج این پست مانند موج دریا بدون استفاده از جی کوئری نوشته شده است.

برای دیدن و ویرایش کدهای CSS و html به قسمت کد و ابزارها بروید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 29
">