نوار کاربردی گزینه ای

نوار کاربردی گزینه ای

ارسال شده توسط: آرام باقلی

درا ینجا نوار کاربردی گزینه ای برایتان تهیه شده است.

دایره های این نوار کاربردی با کلیک روی هریک از اعداد به صورت تو پر ظاهر می شود.

کدهای آن بدون استفاده از جی کوئری نوشته شده است.

کدهای css و html آن را در کد و ابزارها ببینید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 33