css-radioo-buttons

کد استایل دکمه رادیویی

ارسال شده توسط: رضا کماسی

اگر برای دسته بندی های خود نیاز به یک استایل مناسب دکه رادیویی دارید بهترین گزینه برای شما آماده دانلود می باشد.

این کد بدون جی کوئری نوشته شده و بسیار بهینه و سبک می باشد.

شما می توانید این کد را بصورت آنلاین تغییر داده و تغییرات را دانلود کنید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 274