کلید روشن خاموش بزرگ

کلید روشن ، خاموش بزرگ

ارسال شده توسط: آرام باقلی

پست ارائه شده طرحی ساده و کاربردی برای شماست.

کلید روشن، خاموش بزرگ ارائه شده که با یک کلیک وضعیت آن تغییر می کند.

نوار این کلیدها در حالت روشن به رنگ سبز و در حالت خاموش به رنگ قرمز در می آید.

کدهای مربوطه را می تولنید در کد و ابزارهای سایت ببینید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 16