گربه احساسی انیمیشنی

گربه احساسی انیمیشنی

ارسال شده توسط: آرام باقلی

در اینجا یک گربه احساسی انیمیشنی را می بیند.

این گربه با تکان دادن پلک های خود از حالت سکون در آمده.

و حرکتهای آن بدون استفاده از هیچ کد جی کوئری نوشته شده است.

کدهای این پست را به صورت آنلاین در کد و ابزارها ببینید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 203