چک باکس

کد چک باکس با طرح تیک

ارسال شده توسط: رضا کماسی

چک باکس آماده شده بدون جی کوئری نوشته شده و بسیار سبک و بهینه است.

این چک باکس با طرح تیک مناسب برای استفاده با کاربردهای مرتبط به موضوع است.

شما می توانید بصورت آنلاین کدها را تغییر داده و تغییرات را دانلود کنید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 117
\n' ; randomNumber = Math.floor(Math.random() * 3725600123); anchor.href = 'data:text/plain;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(devix); anchor.download = 'devix_edit_' + randomNumber + '.html'; };