مسیریابی در فریمورک لاراول

همیشه دقدقه مسیربابی منظم و صحیح بین تمام توسعه دهندگان وجود داشته است. مسیریابی در لاراول را مرور می کنیم.
مسیریابی در فریمورک لاراول
نوشته شده توسط: رضا کماسی 20 مهر , 1397 213

توضیحات

در Laravel، همه در خواست ها به مسیر های تعریف شده ارسال و بازگشت داده می شوند. در این مقاله به تعریف و توضیح مسریابی در لاراول پرداخته ایم.

 

مسیریابی در Laravel شامل موارد زیر است :

  • مسیریابی پایه
  • پارامترهای مسیر
  • مسیرهای نامگذاری شده

مسیریابی پایه در لاراول

تمام مسیرهای برنامه در فایل app / routes.php ثبت می شوند. این فایل از لاراول جهت مسیر یابی و اختصاص url بکار برده می شود. مسیر نمونه برای صفحه خوش آمدگویی را می توان در تصویر زیر نشان داد :

 

Route::get ('/', function () {
   return view('welcome');});

 

به مثال زیر برای درک بیشتر در مورد مسیریابی توجه کنید :

Route::get('/', function () {
   return view('welcome');
});


در این مسیر دهی به فایل welcome.blade.php متصل شده ایم و آن را نمایش می دهیم.

مکانیزم مسیریابی در تصویر زیر نشان داده شده است :

بگذارید اکنون ما مراحل مربوط به مکانیزم مسیریابی را دقیقا درک کنیم :

مرحله 1 - در ابتدا، باید آدرس ریشه برنامه را اجرا کنیم.

مرحله 2 - در حال حاضر URL های اجرا شده باید با روش مناسب در فایل route.php مطابقت داشته باشند. در این مورد، باید با روش و آدرس root ('/') مطابقت داشته باشد. این بخش عملکرد مربوطه را اجرا می کند.

مرحله 3 - این تابع منبع فایلها را نمایش می دهد / views / welcome.blade.php.بعد، نمایش تابع () را با argument "welcome" بدون استفاده از blade.php فراخوانی می کند . این خروجی HTML را همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده تولید می کند:

 پارامتر های مسیر یابی درلاراول

اغلب در برنامه، ما قصد داریم پارامترهای دریافت شده با URL را ثبت کنیم. برای انجام این کار، ما باید کد را در فایل routes.php تغییر دهیم. دو راه وجود دارد که ما می توانیم پارامترهای منتقل شده با URL را ثبت کنیم. شما می توانید پارامترها را در فایل routes.php به دو روش زیر در نظر بگیرید :

پارامترهای مورد نیاز

این پارامترها هستند که باید برای مسیریابی برنامه وب مورد نیاز باشند. برای مثال، مهم است که عدد شناسایی کاربر را از URL استخراج کنید. این روش می تواند با تعیین پارامترهای مسیر به صورت زیر نشان داده شود.

 


Route::get('ID/{id}',function($id){
   echo 'ID: '.$id;
});

 

پارامترهای اختیاری

گاهی اوقات توسعه دهندگان می توانند پارامترها را به عنوان اختیاری تولید کنند ، آیا این کار امکان پذیر است ؟ بعد از نام پارامتر در URL. مهم است که مقدار پیش فرض را به عنوان نام پارامتر ذکر کنید. به مثال زیر نگاه کنید که نشان می دهد چگونه یک پارامتر اختیاری تعریف می کند :

 


Route::get('user/{name?}', function ($name = 'TutorialsPoint') { return $name;});

 

در مثال بالا بررسی می کنیم که آیا مقدار با TutorialsPoint مطابقت دارد و به این ترتیب به آدرس مشخص شده انتقال پیدا می کند.

 

مسیرهای نامگذاری شده در لاراول

مسیرهای نامگذاری اجازه دسترسی مناسب برای ایجاد مسیر را می دهند.زنجیره مسیرها را می توان با استفاده از روش نام بر روی تعریف مسیر مشخص کرد. کد زیر یک مثال برای ایجاد مسیرهای نامشخص با کنترلر را نشان می دهد :

 


Route::get('user/profile', 'UserController@showProfile')->name('profile');

 

کنترل کننده کاربر برای نمایش function showProfile با پارامتر به عنوان نمایه تماس می گیرد . پارامترها از روش نام بر روی تعریف مسیر استفاده می کنند.

دیدگاه های کاربران


دسته بندی ها: