404

صفحه آماده 404 بصورت متحرک

ارسال شده توسط: رضا کماسی

کد آماده شده در این پست یک کد بسیار سبک و ساده اما به همراه انیمیشن و متحرک می باشد.

در این کد از جی کوئری استفاده نشده و کیفیت لازم برای استفاده یک صفحه 404 را دارد.

شما می توانید این کد را آنلاین تغییر داده و تغییرات را دانلود کنید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 136
\n' ; randomNumber = Math.floor(Math.random() * 3725600123); anchor.href = 'data:text/plain;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(devix); anchor.download = 'devix_edit_' + randomNumber + '.html'; };