کد دکمه رادیویی

کد دکمه رادیویی با کیفیت

ارسال شده توسط: رضا کماسی

استایل آماده دکمه رادیویی با انیمیشن و کیفیت بسیار عالی که برای شما آماده دانلود شده است.

شما می توانید این کدها را تغییر داده و تغییرات را دانلود کنید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 86
\n' ; randomNumber = Math.floor(Math.random() * 3725600123); anchor.href = 'data:text/plain;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(devix); anchor.download = 'devix_edit_' + randomNumber + '.html'; };