صفحه نخست » مقالات » برنامه نویسی » سخت ترین زبان های برنامه نویسی جهان

سخت ترین زبان های برنامه نویسی جهان

دسته بندی : برنامه نویسی سطح مقاله : زمان مطالعه : دقیقه 12 مهر 1397
زبان برنامه نویسی

آیا تا کنون با یک زبان برنامه نویسی مواجه شده اید که قابل خواندن و قابل فهم نباشد؟ چند زبان برنامه نویسی به نام “زبان برنامه نویسی زبان مادری” یا esolang شناخته می شوند. این زبان ها فقط برای تست محدودیت های دیگر زبان برنامه نویسی کامپیوتر طراحی شده اند. از این زبان ها برای هدف خاصی استفاده نمی شود و با برای حذف و جایگزینی ویژگی های زبان معمولی هستند. چنین زبان هایی در بین هکرها برای سرگرمی به کار می روند و محبوبیت بسیار زیادی دارند .

در اینجا فهرست 5 عدد از سخت ترین زبان برنامه نویسی که به برنامه نویسان معمولی کابوس هستندد را اوردیم. این زبان ها برای هضم و درک بسیار غیر معمولو بسیار مشکل هستند.

1.زبان برنامه نویسی Malbolge

به عنوان یک واقعیت که بخواهیم به شما بگیم Malbolge یکی از سخت ترین زبان های برنامه نویسی است. ، پس از ورود به آن به دنیای برنامه نویس ها، 2 سال برای نوشتن برنامه اول Malbolge طول کشید!!!!

تصور کنید که چقدر می تواند زبان سختی باشد!!؟  نویسنده زبان برنامه نویسی Malbolge گفته اند که هرگز یک برنامه واحد را با آن ننوشته اند. این زبان برنامه نویسی اسرار آمیز توسط Ben Olmsted در سال 1998 ایجاد شده است و استفاده از آن برای عموم آزاد است.

نمونه ای از کد های این زبان :(مثل همیشه سلام جهان)

(=<`#9]~6ZY32Vx/4Rs+0No-&Jk)”Fh}|Bcy?`=*z]Kw%oG4UUS0/@-ejc(:’8dc

2.زبان برنامه نویسی Cow

زبان برنامه نویسی گاو در اوایل سال 2013 منتشر می شود. این زبان برنامه نویسی ابتدا در ذهن طراحی شده بود،گاو می توانست واژگان محدودی را بفهمد و بنویسد، بخاطر همین توسعه دهندگان کلمات را که توسط آنها شناخته شده است به راحتی حفظ می کردند. دستور زبان و ساختار دستورالعمل این زیلن برنامه نویسی  شامل تغییرات متفاوتی از ‘moo’ بود یعنی moO، MoO، mOo، mOO، Moo و غیره. زبان گاو  حساس به حروف است و سایر کلمات و نمادها بین دستورالعمل های زبان نادیده میگیرد!!

سلام دنیا  در زبان برنامه نویسی گاو

MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO Moo MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO Moo MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO Moo Moo MoO MoO MoO Moo OOO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO Moo MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO Moo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOoMOo MOo MOo MOo MOo Moo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo Moo MoO MoO MoO Moo MOo MOo MOo MOo MOo MOo Moo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MooOOO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO Moo

3. زبان برنامه نویسی Brainfuck

Brainfuck  در سال 1993 توسط Urban Muller به دنیای برنامه نویس ها معرفی شد. این زبان نیز مشابه عنوان “Brainfuck” پیچیده و غیرعادی است!!  زبان شامل هشت دستور بیشتر نبود و برنامه دنباله ای از این دستورات را می خواند و اجرا میکرد !!. این زبان یک اشارهگر دستورالعمل است که از اولین دستور شروع می شود و به صورت پیوسته اجرا می شود.

هشت دستور زبان Brainfuck (هر نماد یک دستور است):
<> + -. ، []

سلام جهان در زبان Brainfuck

++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<+++++++++++++++.>.+++.——.——–.>+.>.

4.زبان برنامه نویسی INTERCAL

INTERCAL یک زبان کامپایلر بود. زبان برنامه نویسی INTERCAL نیز از گروه زبان برنامه نویسی زبان مادری بود که توسط دون وودز و جیمز مایون لیون ساخته شده است. در عین حال، جنبه های مختلف زبان های برنامه نویسی را نیز مورد تمسخر قرار می دهد.

سلام جهان در INTERCAL

  PLEASE DO ,1 <- #13

  DO ,1 SUB #1 <- #238
  DO ,1 SUB #2 <- #112
  DO ,1 SUB #3 <- #112
  DO ,1 SUB #4 <- #0
  DO ,1 SUB #5 <- #64
  DO ,1 SUB #6 <- #238
  DO ,1 SUB #7 <- #26
  DO ,1 SUB #8 <- #248
  DO ,1 SUB #9 <- #168
  DO ,1 SUB #10 <- #24
  DO ,1 SUB #11 <- #16
  DO ,1 SUB #12 <- #158
  DO ,1 SUB #13 <- #52

  PLEASE READ OUT ,1
  PLEASE GIVE UP

5.آخرین زبان برنامه نویسی Whitespace

این زبان در تاریخ 1 آوریل 2003 (روز احمقانه آوریل) برای کاربران عرضه شد.

فضای خالی یا  Whitespaceیک زبان برنامه نویسی دیگر است که توسط ادوین برادی و کریس موریس معرفی شده است. در این زبان ، کاراکترهای فضای خالی مانند فضا، برگه ها و خطوط دارای معنی هستند. مترجم، تمام کاراکترهای غیر فضای خالی  را نادیده می گیرد. این زبان خودش یک زبان مبتنی بر stack-based language است و ماشین های مجازی که در آن برنامه ها دارای heap and stack هستند.

سلام دنیا در فضای خالی

sstt

sstt

چه امتیازی به این مقاله می دید؟

5 / 5.00
[ 1 رای ]