هاور دکمه

hover های انیمیشنی جذاب

ارسال شده توسط: رضا کماسی

مجموعه ی 4 تایی از افکت های متنی انیمیشنی که بسیار جذاب و بهینه شده می باشند.

در ساخت این افکت ها از جی کوئری استفاده نشده و بسیار سبک می باشند.

این کدها را آنلاین تغییر داده و تغییرات را دانلود کنید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 87
\n' ; randomNumber = Math.floor(Math.random() * 3725600123); anchor.href = 'data:text/plain;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(devix); anchor.download = 'devix_edit_' + randomNumber + '.html'; };