چک باکس

دکمه روشن و خاموش با چک باکس

ارسال شده توسط: رضا کماسی

اگر به دنبال یک دکمه روشن و خاموش میگردید که با چک باکس ایجاد شده باشه این بهترین گزینه است.

در این کد از جی کوئری استفاده نشده و بسیار سبک و بهینه می باشد.

شما می توانید کدها را بصورت آنلاین ویرایش کرده و تغییرات را دانلود کنید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 156
\n' ; randomNumber = Math.floor(Math.random() * 3725600123); anchor.href = 'data:text/plain;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(devix); anchor.download = 'devix_edit_' + randomNumber + '.html'; };