simple-confirmation-popup

کد ایجاد پاپ آپ متریال

ارسال شده توسط: رضا کماسی

کد ساخت پنجره پاپ آپ حرفه ای که طراحی مخصوص سوالی دارد.

شما می توانید تمامی کدها را تغییر داده و تغییرات را دانلود کنید.

این کدها قدرت گرفته از جی کوئری است.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 283