پنجره پاپ آپ

کد ایجاد پاپ آپ متریال

ارسال شده توسط: رضا کماسی

کد ساخت پنجره پاپ آپ حرفه ای که طراحی مخصوص سوالی دارد.

شما می توانید تمامی کدها را تغییر داده و تغییرات را دانلود کنید.

این کدها قدرت گرفته از جی کوئری است.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 166
\n' ; randomNumber = Math.floor(Math.random() * 3725600123); anchor.href = 'data:text/plain;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(devix); anchor.download = 'devix_edit_' + randomNumber + '.html'; };