sliding-radio-buttons

دکمه رادیویی کشویی

ارسال شده توسط: رضا کماسی

یکی از انواع دکمه های رادیویی نوع کشویی آن است.

برای استایل دادن به دکمه های رادیویی باید وقت زیادی را صرف کرد.

ما برای ساده تر شدن  کار شما یک کد دکمه رادیویی کشویی آماده دانلود کرده ایم.

شما می توانید کدها را بصورت آنلاین تغییر داده و تغییرات را دانلود کنید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 184