تولتیپ

باکس نمایش پیغام

ارسال شده توسط: رضا کماسی

یک پنجره پیام ساده که از طریق css نوشته شده و بصورت کامل بهینه می باشد.

از این کد می توانید به راحتی در وبسایت خود استفاده کنید.

شما می توانید این کد را بصورت آنلاین تغییر داده و تغییرات را دانلود کنید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 238
\n' ; randomNumber = Math.floor(Math.random() * 3725600123); anchor.href = 'data:text/plain;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(devix); anchor.download = 'devix_edit_' + randomNumber + '.html'; };